REGRESNÍ TERAPIE

HLUBINNÁ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE

  Co je hlubinná  regresní terapie?

Je to psychoterapie, která hledá a nachází příčiny psychických a psychosomatických obtíží v traumatech, která člověk prožil v minulosti.Také  je účinnou alternativní metodou řešení fyzických a psychických problémů, napomáhající k duchovnímu růstu a rozvoji člověka.Regresní terapie má za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže,které se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčiny.Terapie  umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec.Může poskytnout  zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Problémy řešené při regresní terapii :

Traumata, zážitky, se kterými se nepodařilo vyrovnat :

   ztráta blízké osoby

   potrat

   rozvod
   problematické dětství,
   domácí násilí problémy s bývalými partnery
   fyzické a sexuální zneužívání …
   pocity a emoce se kterými si nevíme rady
   vztek, plačtivost, lítost
   nedostatek sebevědomí, problém s přijetím sebe sama,
   svého těla...neschopnost koncentrace
   smutek, apatie, nejistota, deprese,
   posttraumatické stavy, stres
   problém navázat trvalý vztah
   problém vyrovnat se s rozchodem s partnerem …
   bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny
   migrény,bolesti hlavy,
   poruchy spánku
   astma, epilepsie, štítná žláza, ekzémy, koktavost
   bolesti břicha, končetin
   různé alergie
   problémy s otěhotněním
   různé pocity strachu
  strach z výšek, lidí,uzavřených prostor...........