VÝKLAD Z RUN

Historie Run

Svým původem jsou spojeny s tradičnímy severskými kulturamy.

 Slovo "RUNA" znamená tajemství, které nám předává severská kultura a patří k jejím nejstarším památkám. Seveřané se jimy řídili a uměli jim naslouchat, bylo to pro ně přežití krutých zim a zajištění potravy.

V Runách je obsaženo prastaré vědění o kosmických a skrytých přírodních silách, nebeských i zemských proudech, bytostech a mocnostech. Runová magie a Runové rituály jsou velmi silné a účinné i v dnešní době.